Göran Lundqvist

Serviceledare

Telefon
08-123 173 96
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd