Bild på en medarbetare på Locum, Helena Andersson

Helena Mansell

Tf förvaltningsområdeschef

Telefon
08-123 173 77
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord