Johan Hultgren

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 174 61
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd