Jonas Dahlqvist

Jonas Dahlqvist

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 173 36
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Solna