Lars Ewaldh

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 172 02
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord