Bild på en medarbetare på Locum, Leif Bardell

Leif Bardell

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 171 08
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd
Fastigheter
Ytterö, Nacka sjukhus, Lindegården