Linda Gebauer

Linda Gebauer

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 173 95
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Huddinge och NKS