Siluettbild man.

Magnus Klemets

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 174 67
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd