Marcus Johansson

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 172 01
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord