Mattias Kjöraas

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 171 69
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden