Mikael Lundstedt

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 170 08
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord