Per Högdahl

Förvaltningsområdeschef

Telefon
08-123 173 45
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Huddinge