Per-Martin Roos

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 173 17
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd