Rebecca Fors

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 171 45
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Huddinge