Siluettbild kvinna.

Rebecca Juslin

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 174 54
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd
Fastigheter
Rosenlunds sjukhus, Grimman 2, Wollmar Yxkullsgatan 27, Maria sjukhus, Wollmar Yxkullsgatan 25