Bild på en medarbetare på Locum, Roger Johansson

Roger Johansson

Fastighetstekniker

Telefon
08-123 170 46
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd