Sanna Svedenberg

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 171 29
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord