Ulrica Haglert

Förvaltningsområdeschef

Telefon
08-123 174 15
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord