Daniel Tayama.

Daniel Tayama

Fastighetsförvaltare

Telefon
070- 281 27 25
E-post
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus
Fastighet
Huddinge sjukhusområde