Anders Ring

Driftcontroller

Telefon
08-123 171 11
E-post
anders.ring@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus