Anna Strömdahl

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 171 03
E-post
anna.stromdahl@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd