Anna Thorslund

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 171 41
E-post
anna.thorslund@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Sjukhusområde universitetssjukhus