Astrid Simon

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 174 06
E-post
astrid.simon@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd