Axel Hargedahl

Biträdande fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 170 35
E-post
axel.hargedahl@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Södersjukhuset