Bakir Aliyev

Fastighetstekniker

Telefon
08-123 171 65
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd