Carina Reischl Sundberg

Delprojektledare

Telefon
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden