Erica Elmenmo

Facility Manager

Telefon
08-123 171 82
E-post
erica.elmenmo@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord