Göran Lundqvist

Facility Manager

Telefon
08-123 173 96
E-post
goran.lundqvist@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd