Hélena Sundén

Driftcontroller

Telefon
08-123 173 13
E-post
helena.sunden@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord