Jasmin Dogan

Driftcontroller

Telefon
08-123 171 13
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord