Johan Höijer

Förvaltningsstrateg

Telefon
08-123 170 16
E-post
johan.hoijer@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsstab