Johan Hultgren

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 174 61
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd