Lars Bolander

Driftcontroller

Telefon
08-123 173 10
E-post
lars.bolander@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Södersjukhuset