Lars Ewaldh

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 172 02
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord