Lars Persson

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 173 21
E-post
lars.p.persson@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd