Magnus Klemets

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 174 67
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd