Mattias Kjöraas

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 171 69
E-post
mattias.kjoraas@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden