Mattias Kjöraas

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 171 69
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden