Mikael Lundstedt

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 170 08
E-post
mikael.lundstedt@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord