Mona Gillberg

Facility Manager

Telefon
08-12317004
E-post
mona-lisa.gillberg@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord