Ove Wallberg

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 171 36
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden