Per Högdahl

Förvaltningsområdeschef

Telefon
08-123 173 45
E-post
per.hogdahl@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Huddinge