Robert Henricson Karlsson

Biträdande teknikförvaltare

Telefon
08-123 170 92
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord