Roger Johansson

Fastighetstekniker

Telefon
08-123 170 46
E-post
roger.johansson@sll.se
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd