Sanna Svedenberg

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 171 29
E-post
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord