Anders Lind

Biträdande projektledare

Telefon
08-123 174 58
E-post
anders.c.lind@sll.se
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde Universitetssjukhus