Andreas Wiström

Byggserviceledare

Telefon
08-123 174 14
E-post
andreas.h.wistrom@sll.se
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde Universitetssjukhus