Bertrand Hennings

Projektchef

Telefon
08-123 171 32
E-post
bertrand.hennings@sll.se
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde Södersjukhuset