Björn Lindgren

Projektledare

Telefon
08-123 170 15
E-post
bjorn.i.lindgren@sll.se
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde sjukhus