Erik Hirsch

Senior Projektledare

Telefon
08-123 173 63
E-post
erik.hirsch@sll.se
Avdelning
Projektstab
Enhet
Projektavdelningen