Johnny Carlsson

Projektledare

Telefon
08-123 171 48
E-post
johnny.carlsson@sll.se
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde Södersjukhuset